30.04.2020
სტიმულირების პაკეტები - მეზობელი და ბალტიის ქვეყნები
სტიმულირების პაკეტები - მეზობელი და ბალტიის ქვეყნები
29.04.2020
სათამაშოების და საბავშვო ტანსაცმლის წარმოების სექტორისთვის კონკურსი გამოცხადდა
სათამაშოების და საბავშვო ტანსაცმლის წარმოების სექტორისთვის კონკურსი გამოცხადდა
27.04.2020
სათამაშოების და საბავშვო ტანსაცმლის წარმოების სექტორის საჭიროებების კვლევა
სათამაშოების და საბავშვო ტანსაცმლის წარმოების სექტორის საჭიროებების კვლევა
22.04.2020
შეზღუდვის პოლიტიკიდან გამოსვლის ევროპული გამოცდილება
შეზღუდვის პოლიტიკიდან გამოსვლის ევროპული გამოცდილება
21.04.2020
პროექტის GEclose2EU-ს ბენეფიციარი კომპანიების საიმიჯო კატალოგი შეიქმნა
პროექტის GEclose2EU-ს ბენეფიციარი კომპანიების საიმიჯო კატალოგი შეიქმნა
13.04.2020
ეკონომიკური მოსაზრებები შეზღუდვის პოლიტიკიდან გამოსვლისთვის
ეკონომიკური მოსაზრებები შეზღუდვის პოლიტიკიდან გამოსვლისთვის
10.04.2020
ადგილობრივ და საექსპორტო ბაზარზე ზრდის პოტენციალის მქონე დარგები
ადგილობრივ და საექსპორტო ბაზარზე ზრდის პოტენციალის მქონე დარგები
30.03.2020
საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები COVID-19-ის წინააღმდეგ
საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები COVID-19-ის წინააღმდეგ
23.03.2020
COVID – 19 ეკონომიკური შედეგები მსოფლიოსა და საქართველოსთვის
COVID – 19 ეკონომიკური შედეგები მსოფლიოსა და საქართველოსთვის