ინფლაცია საქართველოში – მიზეზები და გადაჭრის გზები
 29/06/2012
2011 წლის ივლისიდან ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი ღია საზოგადოების ფონდების ფინანსური მხარდაჭერით ამზადებს ყოველკვარტალურ საქართველოს ეკონომიკის მიმოხილვას. დღეს წარმოგიდგენთ მეხუთე ანგარიშს, რომლის მთავარი თემა გახლავთ "ინფლაცია საქართველოში – მიზეზები და გადაჭრის გზები"