ტრენინგი ბიზნესის დაწყების მსურველი ქალებისთვის რეგიონებში
 25/03/2015

დონორი: შვეიცარიის საელჩო საქართველოში

ხანგრძლივობა: 2015 

სტატუსი: მიმდინარე 

 

პროექტის მიზანი

პროექტის მიზანია საქართველოს ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში ქალ მეწარმეთა შესაძლებლობების ზრდა და ეკონომიკური გაძლიერება, რაც თავის მხრივ უზრუნველყოფს მათ ფინანსურ დამოუკიდებლობას და სრულფასოვან ჩართულობას ეკონომიკურ პროცესებში.

 

პროექტის პროდუქტები

ტრენინგი ბიზნესის დაწყების მსურველი ქალებისთვის თელავში
ტრენინგი ბიზნესის დაწყების მსურველი ქალებისთვის ახალციხეში
ტრენინგი ბიზნესის დაწყების მსურველი ქალებისთვის რუსთავში
ტრენინგი ბიზნესის დაწყების მსურველი ქალებისთვის მარნეულში