თანამედროვე ფინანსური აღრიცხვის სტანდარტები რეგიონალური მედიის წარმომადგენლებისთვის
 25/07/2012

დონორი: ამერიკის საელჩო საქართველოში, მცირე გრანტების პროგრამა

ხანგრძლივობა: 2012 - 2013

სტატუსი: დასრულებული


პროექტის მიზანი
პროექტი შეიქმნა მედიის დამოუკიდებლობის ხელშესაწყობად  _ რეგიონალურ მედია ორგანიზაციებში თანამედროვე ფინანსური აღრიცხვის სტანდარტების დანერგვის გზით.  პროექტში უდიდესი მნიშვნელობა ეთმობა თანამედროვე აღრიცხვის პროგრამების დანერგვას მედია ორგანიზაციებში, კომპიუტერული პროგრამის შეძენას და, ასევე პრაქტიკულ მეცადინეობას, კონსულტაციებს და ექსპერტების რჩევებს (ფინანსური აღრიცხვის რეგულირებასთან დაკავშირებით).

პროექტის პროდუქტები 
ტრეინინგი ორისის პროგრამაში