ახალი საგადასახადო კოდექსი _ მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ეთნიკური უმცირესობებისთვის
 25/07/2010

დონორი: საქართველოში ამერიკის საელჩოს მცირე გრანტის პროგრამა

ხანგრძლივობა: 2010

სტატუსი: დასრულებული

პროექტის მიზანი  
მრავალეთნიკურ საქართველოში აუცილებელია იმის უზრუნველყოფა, რომ მცირე და საშუალო ბიზნესში ჩართული მოქალაქეები ინფორმირებულები იყვნენ იმ ფინანსური და ეკონომიკური საკითხების შესახებ, რომლებიც პირდაპირ უკავშირდება მათ საქმიანობას. პროექტი მიმართულია კონკრეტულად იმ სფეროსკენ, რომელსაც ყველაზე დიდი გავლენა აქვს ბიზნესზე - საგადასახადო კოდექსზე; პროექტის მიზანია ეროვნული უმცირესობის მოქალაქეების ინფორმირება საგადასახადო კოდექსის საკითხებზე და მათ გავლენაზე ბიზნეს საქმიანობაზე. 

პროექტის პროდუქტები
ახალი საგადასახადო კოდექსის სახელმძღვანელო რუსულ ენაზე

ახალი საგადასახადო კოდექსის სახელმძღვანელო აზერბაიჯანულ ენაზე 

ახალი საგადასახადო კოდექსის სახელმძღვანელო სომხურ ენაზე