ძლიერი პარლამენტი კონსოლიდირებულ დემოკრატიაში
 26/07/2010

დონორი: UNDP/გაეროს განვითარების პროგრამა 

ხანგრძლივობა: 2010 

სტატუსი: დასრულებული


პროექტის მიზანი  
პროექტი ითვალისწინებს ვორკშოპების/ტრეინინგების ჩატარებას სახელმწიფო ფინანსებისა და ბიუჯეტის კონტროლის მიზნით პარლამენტის წევრებისთვის და საპარლამენტო კომიტეტის წარმომადგენლებისთვის.


პროექტის პროდუქტები
ტრეინინგი სახელმწიფო ფინანსებისა და ბიუჯეტის კონტროლის საკითხებში