რეგიონალური მედია ქსელი - ბიუჯეტის გამჭვირვალობისთვის
 26/05/2010

დონორი: EU/UGPN (ბრიტანულ-ქართული პროფესიული ქსელი) 

ხანგრძლივობა: 2010 

სტატუსი: დასრულებული


პროექტის მიზანი  
პროექტის მიზანია გაზარდოს მედიის მიერ საბიუჯეტო საკითხების გაშუქების ინტენსივობა, რაც, შესაბამისად, ზრდის მოქალაქეების ინფორმირების დონეს ქვეყანაში საბიუჯეტო პოლიტიკასთან დაკავშირებით. იმავდროულად, შეიქმნა რეგიონალური მედია ქსელი, რამაც უზრუნველყოფო პროექტის გრძელვადიანი მდგრადობა და მონიტორინგის შემდგომი პროექტების განხორციელება რეგიონებში.


პროექტის პროდუქტები
რეგიონალური მედიის 20 წარმომადგენლის ტრეინინგი ადგილობრივი და სახელმწიფო ბიუჯეტის საკითხებში