ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის მიზანია თანამედროვე ცოდნაზე დამყარებული განათლების მიტანა ქართულ საზოგადოებამდე. ამ მიზნით ცენტრი ახორციელების ტრენინგ-პროექტებსა და პროგრამებს ისეთ თემებზე, როგორიცაა თანამედროვე აღრიცხვის სტანდარტები საქართველოში, საგადასახადო კოდექსი, საჯარო ფინანსების მონიტორინგის მეთოდები, პროგრამული ბიუჯეტირება და ასე შემდეგ. ტრენინგების სამიზნე აუდიტორიაა - პარლამენტარები და სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლები, სტუდენტები, მედია და არასამთავრობო ორგანიზაციები, ეთნიკური უმცირესობები, კერძო სექტორი.