მხარი დაუჭირეთ "ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის" საქმიანობას შემოწირულობით. თუ სურვილი გაქვთ "ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი" უფრო გაიზარდოს და გაძლიერდეს, მის საქმიანობას შემოწირულობის საშუალებით შეგიძლიათ დაეხმაროთ.

მიმღების ბანკი:ს.ს. „თიბისი ბანკი
"ბანკის კოდი: TBCBGE22
მიმღების ანგარიში:GE48TB0600000105700303
მიმღების სახელი:ააიპ ეკონომიკური პოლიტიკისა და კვლევის ცენტრი