სოფლის მხარდაჭერის პროგრამების მონიტორინგი და ეფექტიანობის ანალიზი

დონორი: ფონდი - „ღია საზოგადოება საქართველო“
ხანგრძლივობა: 2013 - 2014

პროექტის მიზანი

პროექტის მიზანია სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის და რეგიონებში განხორციელებული პროექტების 200 მლნ. ფონდის ხარჯვის ეკონომიკური ეფექტიანობის ანალიზი, 2013 წლის ბიუჯეტში ამ მიზნით გამოყოფილი თანხების გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა და რეკომენდაციების შემუშავება შემდგომი წლებისთვის პროგრამის წარმატებით განხორციელებისათვის. პროექტის პროდუქტები

< უკან