ქართული დიასპორის კვლევა

დონორი: GIZ (საერთაშორისო თანამშრომლობის გერმანული საზოგადოება)
ხანგრძლივობა: 2012

პროექტის მიზანი

დიასპორის კვლევის მიზანია შეაფასოს დიასპორა, როგორც ქვეყნის ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობის ეფექტური ინსტრუმენტი. პროექტის საბოლოო მიზანია საქართველოსთვის დიასპორასთან ურთიერთობის ყველაზე ეფექტური გზების შემუშავება. პროექტის ფარგლებში მსოფლიო პრაქტიკა განიხილება საქართველოს კონტექსტში და ამის შემდეგ მოხდა შერჩეული გზების შეფასება დიასპორის მხრიდან. პროექტი განხორციელდა დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატთან მჭიდრო თანამშრომლობით. 

პროექტის პროდუქტები
< უკან