სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის უზრუნველყოფა ათასწლეულის გამოწვევის მეორე კომპაქტში

დონორი: „ფონდი ღია საზოგადოება-საქართველო“
ხანგრძლივობა: 2011 - 2012

პროექტის მიზანი

პროექტის მიზანი იყო მოემზადებინა ექსპერტული ანგარიში  საქართველოს მთავრობის მიერ მომზადებულ დასკვნებზე „ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს“ მეორე კომპაქტის მიზნებთან და მოსალოდნელ შედეგებთან დაკავშირებით. 

პროექტის პროდუქტები
< უკან