რეგიონალური მედია ქსელი - ბიუჯეტის გამჭვირვალობისთვის

დონორი: EU/UGPN (ბრიტანულ-ქართული პროფესიული ქსელი)
ხანგრძლივობა: 2010

პროექტის მიზანი  

პროექტის მიზანია გაზარდოს მედიის მიერ საბიუჯეტო საკითხების გაშუქების ინტენსივობა, რაც, შესაბამისად, ზრდის მოქალაქეების ინფორმირების დონეს ქვეყანაში საბიუჯეტო პოლიტიკასთან დაკავშირებით. იმავდროულად, შეიქმნა რეგიონალური მედია ქსელი, რამაც უზრუნველყოფო პროექტის გრძელვადიანი მდგრადობა და მონიტორინგის შემდგომი პროექტების განხორციელება რეგიონებში.

პროექტის პროდუქტები
< უკან