ქვეყნის ეკონომიკის პერსპექტივები ჟურნალ „ეკონომისტისთვის“

დონორი: ჟურნალი „ეკონომისტი
ხანგრძლივობა: 2004 - 2005

პროექტის მიზანი

კვარტალური ეკონომიკური მიმოხილვების მომზადება ჟურნალ „ეკონომისტისთვის“. პერიოდულ ანგარიშებში მოცემული იყო ძირითადი ეკონომიკური მაჩვენებლების ანალიზი.

პროექტის შედეგები


 


< უკან