ერთობლივი მმართველობის ხარვეზების შეფასება

დონორი: მმართველობა განვითარებისთვის USAID
ხანგრძლივობა: 2015
სტატუსი: დასრულებული


პროექტის მიზანია საქართველოში არსებული საჯარო და კერძო სექტორების დიალოგის (PPD) მექანიზმის ანალიზი, რაც მოიცავს საჯარო და კერძო სექტორებს შორის, ასევე საჯარო და სამოქალაქო საზოგადოებას შორის მმართველობისა და პარტნიორობის პროცესში არსებულ ხარვეზებს.

ერთობლივი მმართველობის ხარვეზების შეფასება კარგი საორენტაციო ნიშნული იქნება ერთობლივი მმართველობის სამომავლო სტანდარტების შესაქმნელად. 

გარდა ამისა, გაუმჯობესდება სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან მმართველობისა და პოლიტიკურ პროცესებზე ზეგავლენის მოხდენის უნარი და მთავრობის მეტ ანგარიშვალდებულებას შეუწყობს ხელს.

 პროექტის პროდუქტი < უკან