ეკონომიკის სტიმულირების ანტიკრიზისული პაკეტი

დონორი: USAID G-PAC Program (საჯარო პოლიტიკის, ადვოკატირებისა და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება საქართველოში)
ხანგრძლივობა: 2014
სტატუსი: დასრულებული

პროექტის მიზანია საქართველოში დაამკვიდროს კრიზისის მართვის კულტურა და მთავრობას გაუწიოს ექსპერტული დახმარება ეკონომიკის სტიმულირების ანტიკრიზისული პაკეტის შექმნაში. პროექტის ფარგლებში მთავრობისთვის შემუშავდება გრძელვადიანი ანტიკრიზისული სტრატეგიის პილოტი დოკუმენტი, რომელიც კონცენტრირებული იქნება შემდეგ სფეროებზე: 

პროდუქტები: 


ეკონომიკის სტიმულირების ანტიკრიზისული პაკეტი (სახელმწიფო ვალის მართვის ეფექტური პოლიტიკის შემუშავება)
 


< უკან