სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკუთრებისა და რეგისტრაციის კანონმდებლობის და პროცედურების დახვეწა/გამარტივება

დონორი: ეკონომიკური აღმავლობის ინიციატივა - EPI/USAID
ხანგრძლივობა: 2014
სტატუსი: დასრულებული

პროექტი ხორციელდება საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოსთან ერთად. კვლევის მიზანია  სასოფლო-სამეურნეო მიწის რეგისტრაციის პროგრამის გაადვილების ხელშესაწყობად, სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკუთრებასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ჩარჩოს შეფასება და საკანონმდებლო ცვლილებებისა და რეგულაციების შემუშავება. 

< უკან