საქართველოს 2013 წლის ბიუჯეტის პროექტის ანალიზი

დონორი: OSGF
ხანგრძლივობა: 2013
სტატუსი: დასრულებული

პროექტის მიზანი

პროექტის ფარგლებში გამოქვეყნდა ანგარიში, რომელშიც გაანალიზებულია, თუ როგორ ასახავს საქართველოს ახლადარჩეული მთავრობა ეკონომიკაში არსებულ გამოწვევებს ქვეყნის უმთავრეს ფინანსურ დოკუმენტში და ამასთანავე, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი სთავაზობს მთავრობას მათი გადაჭრის შესაძლო გზებს. 

პროექტის პროდუქტები
< უკან