თბილისის ბიუჯეტის მონიტორინგი და შეფასება

დონორი: „ფონდი ღია საზოგადოება-საქართველო“
ხანგრძლივობა: 2011 - 2012
სტატუსი: დასრულებული

პროექტის მიზანი

მიზნად ისახავდა თბილისის ბიუჯეტის გამჭვირვალობისთვის სისტემური კვლევისა და ცვლილებების ლობირებას – პროგრამების „ძველი თბილისის ახალი სიცოცხლე“ და სოციალური ხარჯების კუთხით.
ამ მიზნით ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრმა მოახდინა 2011 წლის ბიუჯეტის, 2012 წლის ბიუჯეტის პროექტისა და თავად ბიუჯეტის კვლევა. მოახდინა ბიუჯეტების სოციალური ხარჯებისა და ძველი თბილისის ახალი სიცოცხლის დანახარჯების ანალიზი. ამასთან, ჩაატარა პირისპირ ინტერვიუები მერიის თანამშრომლებთან  და პროგრამაში მონაწილეებთან. 
 გამჭვირვალე ბიუჯეტი გაზრდის საზოგადოების გათვიცნობიერებულობას ქალაქის შემოსავლების ხარჯვის საკითხში.  

პროექტის პროდუქტები

ანგარიში: თბილისის ბიუჯეტის შეფასება და რეკომენდაციები< უკან