მდგრადი ეკონომიკური ზრდის გამოწვევები და საფრთხეები

დონორი: USAID/GPAC („საჯარო პოლიტიკის, ადვოკატირებისა და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება საქართველოში)
ხანგრძლივობა: 2011 - 2012
სტატუსი: დასრულებული

პროექტის მიზანი

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი იყო მჭიდრო თანამშრომლობის დამყარება საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოსთან, ეკონომიკური გამოწვევებისა და საფრთხეების გამოვლენისა და განხილვისთვისთვის. უშიშროების საბჭოს განხილვისთვის წარედგინა როგორც დასკვნები, ასევე რეკომენდაციები. კვლევის მიზანი იყო იმ ძირითადი სფეროების განსაზღვრა, რომელშიც მომავალ წლებში აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს სტაბილური პროგრესი ეკონომიკური განვითარების კუთხით.

პროექტის პროდუქტები


 


< უკან