თემატური დებატები პოლიტიკური პარტიების შესაძლებლობების და არჩევნების გამჭვირვალობის გასაზრდელად

დონორი: ფონდი ღია საზოგადოება-საქართველო
ხანგრძლივობა: 2010
სტატუსი: დასრულებული

პროექტის მიზანი  

პროექტის მიზანია შექმნას თავისუფალი დებატების სივრცე მონაწილეებისთვის ადგილობრივი მმართველობის არჩევნებში, უზრუნველყოს არჩევნების უფრო მეტი გამჭვირვალობა და წარადგინოს მათი ეკონომიკური პროგრამა.

პროექტის შედეგები
< უკან