სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობის სამედიცინო დახმარების სახელმწიფო პროგრამის მონიტორინგი

დონორი: ფონდი ღია საზოგადოება-საქართველო
ხანგრძლივობა: 2013
სტატუსი: დასრულებული

პროექტის მიზანი

პროექტის მიზანია აწარმოოს იმ მოქმედებათა მონიტორინგი, რომელიც დაგეგმილია სამედიცინო დახმარების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი მოსახლეობისთვის, მისი ეფექტური განხორციელებისთვის. 

პროექტის პროდუქტი
< უკან