სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების ანტიკორუფციული ექსპერტიზა

დონორი: EPF(ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი)/USAID
ხანგრძლივობა: 2005 - 2006
სტატუსი: დასრულებული

პროექტის მიზანი

პროექტის მიზანია გაზარდოს მოსახლეობის ინფორმირებულობის დონე სახელმწიფო ბიუჯეტის განკარგვასთან დაკავშირებით, გაზარდოს საზოგადოების ჩართულობა და კონტროლი სახელმწიფო ფინანსებში და ასევე სახელმწიფოს ანგარიშგების ხარისხი ფინანსური მენეჯმენტის შესახებ.
 
პროექტის პროდუქტები
< უკან