ანალიტიკური სტატიების მომზადება DCFTA-ის ფარგლებში

დონორი: ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო (OSGF)
ხანგრძლივობა: 2017
სტატუსი: დასრულებული

ფონდი „ღია საზოგადოება -საქართველოს" პროექტის -„ევროკავშირთან გაფორმებული ასოცირების შესახებ შეთანხმების შესრულების ხელშეწყობა საქართველოში” ფარგლებში ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი (EPRC) მოამზადებს ხუთ ანალიტიკურ სტატიას ვეტერინარიისა და სურსათის უვნებლობის თემებზე, ასოცირების შეთანხმების ვებ-პორტალზე განსათავსებლად.

< უკან