საქართველოში მცირე და საშუალო საწარმოებზე ადმინისტრაციული ბარიერების მონიტორინგი

დონორი: USAID/GEGI (საქართველოში მეწარმეობის ზრდის ინიციატივა)
ხანგრძლივობა: 2004 - 2005
სტატუსი: დასრულებული

პროექტის მიზანი

პროექტის მიზანი იყო  შეეფასებინა მცირე და საშუალო ბიზნესზე ადმნისტრაციული წნეხის მოცულობა და ცვლილებები მარეგულირებელ კანონმდებლობაში 2004 წელთან შედარებით. ამისთვის შეიქმნა რამდენიმე ხარისხობრივი მაჩვენებელი, ბიზნესებზე დაწესებული წნეხის პერიოდული მონიტორინგისა და შეფასებისთვის.

პროექტის პროდუქტები




< უკან