ქვეყნის შეფასება „Infrascope 2016“-ის ანგარიშისთვის

დონორი: The Economist Intelligence Unit
ხანგრძლივობა: 2016 - 2017
სტატუსი: დასრულებული

აღნიშნული პროექტის ფარგლებში ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი (EPRC) მოიძიების ძირითად და მეორად მონაცემებს და მათი ანალიზის საფუძველზე მოამზადებს „ქვეყნის შედეგების ცხრილს“ საქართველოსთვის „infrascope 2016” -ის განსაზღვრული ინდიკატორების მიხედვით.

< უკან